Spelen in het bos

15-01-2020

Afgelopen vrijdag 10 januari stond voor Team Flink in het teken van spelen in het bos. Het nieuwe jaar was inmiddels al weer 10 dagen oud toen de leden van Team Flink hun eerste reguliere maandbijeenkomst hadden. Onder leiding van Nathan Lootsma en op door Sierd Zandberg beschikbaar gestelde ATB's werd er vanuit restaurant de grote wielen koers gezet richting de groene ster. Hier werden allerlei technieken en tactieken getraind om zo goed mogelijk door het bosgebied te manoeuvreren. Bochten rijden, klimmen, afdalen en tegen elkaar aanhangen kwam allemaal aan bod. Een erg leerzame training met veel leuke onderdelen. Met een glimlach op ieders gezicht werd het fietsgedeelte afgesloten met een estafette waarbij iedereen tot het uiterste ging. Bij terugkomst hield Berend Jan een nieuwjaarstoespraak waarbij hij terug keek op een zeer geslaagd jaar met vele hoogtepunten en vooruit keek naar 2020. Antje deed nog een update vanuit de ziekenboeg en liep de activiteitenkalender door en Robert gaf een toelichting op de ledenreis die in mei 2020 op het programma staat. Voordat we aan het stamppot buffet konden starten werd iedereen alle goeds en vooral een sportief en bovenal gezond 2020 toegewenst.